котыру


котыру
tollwütig werden; fig. lärmen; Unfug m. treiben; Ruhe f. stören

Татарча-алманча сүзлек. 2009.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • котыру — I. Гадәттә хайваннарда була торган йогышлы психик авыру. Психопатия; акылның нормаль булмавы (авыру). II. КОТЫРУ – 1. Котыру чире белән авыру; акыл җую, тилерү; психик авыруга сабышу 2. Ярсып китү, үз үзеңне белештермәү 3. күч. Ярсу, көчәеп китү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • бет — Кадалып, кан яки үлән суты суыра торган канатсыз кечкенә бөҗәк. БЕТ УТЫ (ҮЛӘНЕ) – Тычкан борчагы. БЕТЕ КОТЫРУ – Яхшы тормыштан яки бик күп күңелле эшләрдән соң узынып китү. БЕТ ЧӘЙНӘГӘН – Бик вакчыл …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • котырган — Тиле, акылын җуйган, психик авырулы; котыру авырулы 2. Ярсу, үз үзен белештермәс дәрәҗәгә җитеп ярсыган, шашынган …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • котырык — 1. Коткы, котырту 2. сөйл. Психик авыру: котыру авыруы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тузу — I. 1. Һавада төрле якка очып таралу (тузан, кар, ком, йон һ. б. тур.) Кул хәрәкәте яки җил белән тәртипсез рәв. төрле якка таралу, сибелү (чәч һ. б. тур.) 2. Билгеле бер тәртиптә торган әйберләр тәртипсез таралу, чәчелү 3. күч. Бик каты ачулану,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге